st Samenwerken
Waarom chaletbouw voor dit project? En tijdlijn werzaamheden verslag van Prins' bevindingen tijdens de bouw inhoud 1 inhoud 2
01-2008 projektvoorstel bedrijf
Van Brabant caravan- en chaletbouw
eig. P(eter) J. van Brabant
door D. de Jong en R. Verhagen in opdracht van de gemeente Woensdrecht projekt.pdf
begroting van het project zoals opgenomen in projektvoorstel begroting
collegebesluit 01-2010 Roma en Sinties De heer F. van Brabant positief adviseren een krediet in het kader van Bbz aan te vragen collegebesluit
     
2010 A. Kools neemt de taak van R. Verhagen over als projektleider begroting € 30 000 ex. onkostenvergoeding / emolumenten en ifrastructurele kosten  
15-02-2011 opdracht Prins / F(rits) van Brab. oplevering 01-10-2012 opdracht dl.1   opdrachtdl.2
2011 opdracht van Brabant chalet en woonwagenbouw, een woonwagen te leveren en te plaatsen gemeente Teijlingen plaatst opdracht bij Van Brabant
€ 62.348,00
collegevoorstel gem. Teijlingen
14-04-2011 CAR verzekering     car 1   car 2  car 3  car 4
car gegevens   Car gegevens
 20-04-2011 factuur 1 en 2    factuur 1 
17-07-2011 gespreksverslag n.a.v. 2e factuur   verslag
10-2011 brief van mevr. Bos-Jonkheim met afschrift aan het college en notaris \ makelaar Buron brief
11-2011 brief Prins aan college Prins klaagt over gebrek aan bouwtoezicht door A.Kools brief
02-02-2012 brief gemeente afwijkingbouwvergunning brief 1   brief 2
12-02-2012 faillissement F(rits) v. Brabant    
14/12/2012 kort geding Prins - F(rits) v. Brab Vanwege faillissement niet door gegaan  
11-2012 subsidie V.Brabant Chaletbouw subsidie Van Brabant verlengd tot 01-2013 krantenbericht
04-2013 collegevoorstel gem. Teijlingen verhalen van de schade tot een bedrag van € 62.348,- in verband met het ontbinden van de overeenkomst. collegevoorstel
gem. Teijlingen
05-2013 correspondentie Prins/gemeente uitnodiging tot gesprek  enz. e mails
11-06-2013 reactie gem. na onderzoek resultaat onderzoek huis 07-06-2013 afwijzing.pdf
 05-2014 voorstel gemeente als 'handreiking' zonder afzender of ondertekening voorstellen
22-08 2013 opheffing faillissement F(rits)   opheffing
1. Wat was de precieze opdracht aan dhr K(laas) Peters en A(d) Kools?
2.  Op grond van welke overwegingen is er weer geld verstrekt aan V. Brabant Chaletbouw? Graag inzage van de precieze overwegingen en onderliggende stukken (advies )